Start Partner Välfärd Om oss Kontakt Manual
Aperir Tellus Co.

Inloggning Konto Kontakter GEO-Staket Arbetsgrupper

GEO-staket

Det här avsnittet ska beskriva alla funktioner kring funktionen trygga promenader.

Vi börjar med att visa hur man skapa ett så kallat GEO-staket eller trygghetszon.

Skapa Geo-Staket

Genom att klicka på funktionen GPS staket Editering bland dina verktyg, kommer du till följande bild.

Till vänster i bilden ser du alla skapade GEO staket, för alla patienter. Du kan här inte se vilken patient som använder vilken.

Det återkommer vi till i andra dialoger, nedan. Du kan i princip skapa så många GEO staket eller trygghetszoner som du behöver

för varje patient. Dom har säkert en zon runt sin boplats, men det kan också byggas zoner runt ofta besökt platser, som t ex

anhöriga eller möteslokaler som brukaren ofta är på. Staketen kan tas bort enkelt genom att du markerar staketet och trycker

på borttagsknappen. Om det t ex är ett tillfälligt staket, eller att brukaren inte längre ska ha funktionen.

Det första du gör när du ska skapa ett GEO staket, är att klicka på knappen, Nytt GEO Staket.

Därefter utnyttjar du plus (+) och minus (-) knapparna i kartbilden för att zooma ut och in. Med musen drar du sedan kartan dit du

vill att den ska förflyttas. När du är framme och har zoomat in så att det passar bra att börja rita in GEO staketet, klickar du på knappen, Rita, ovan till vänster om kartbilden. Sedan är det bara att med musen börja rita. Varje klick du gör med musen skapar

en staketstolpe. När du ritat klart staketet på den plats du vill ha det, ska du spara det.

Längst ner i denna funktion ser bilden ut så här:

Skriv in ett namn för staketet, ge den en beskrivning och kontrollera att staketet är aktivt.

Klicka därefter på Spara.

Som du ser är det här du markerar Ta bort och sedan spara, så försvinner ditt skapade staket.

Vi har nu skapat trygghetszonen för patienten. Vi ska nu koppla det till ett arbetsflöde kring patienten.

GEO Fence Alarm

Första gången ett arbetsflöde ska göras för en patient, utförs arbetet av Aperir. Arbetet är lite komplicerat,

då vi ska koppla ihop arbetsflödet med en teknisk produkt. 

När väl arbetsflödet är skapat och kopplingen gjord i bakrgrunden, kan användaren själv gå in och byta staket och

ändra larmtider mm. Du kommer till förändringsbilden genom att klicka på, Edit knappen, till höger om ordet

GEO Fence Alarm. Färgen på lampan före ett arbetsflöde i denna bild, visar om larmet är aktivt eller inte.

När du klickat på Edit i bilden ovan, kommer du in i själva arbetsflödet.

Högst upp ser du (om lampan var grön och larmet aktivt) vem som startade arbetsflödet och vid vilken tidpunkt.

Skulle lampan vara röd, skulle det stå att arbetsflödet, är stoppat.

I den här bilden lägger du in hur snabbt larmet ska gå om brukaren passerar staketgränsen.

Under rubriken Perimeter, väljer du vilken trygghetszon (GEO Staket) som ska användas och en beskrivning av arbetsflödet.

Du bör också gradera larmet som kommer ifrån arbetsflödet. Framförallt jämfört med andra larm som kan uppstå i din

omsorgsmiljö. Hög, betyder röd färg på larmet i larmuppföljninge, medium är gul och låg prioritet är grön.

Glöm inte att klicka i Ändra eller Starta om du ändrat något eller ska starta ett stoppat arbetsflöde.

GPS Spårning

Genom att ifrån din startvy, Hem, klicka på verktyget GPS spårning, kommer du bilden där du kan spåra brukaren.

Bilden ser ut så här.

Brukarens senaste identifierade positionering visas i bilden. Är noteringen Röd, som ovan har larmet aktiverats.

Är den grå, så är det bara en positionering av var brukaren befinner sig vid identifieringen. Hur ofta dessa positioneringarna

görs, ställs normalt sätt in på själva larmenheten. Ju mer sällan positioneringarna görs, ju längre räcker batterierna och

vise versa. Har larmet kopplats till ett arbetsflöde, kan man följa det genom att titta i i larmhistoriken. Enligt följande bild.

Här kan du se när arbetsflödet startades, vilka som informerats och vem som tagit hand om larmet.

Vilken prioritet larmet har och hur lång tid det tog från att larmet går, tills dess någon tar hand om det.

GEO stakets larmen går in i samma larmpool som andra larm till brukaren.

Start      Partner      Välfärd      Om oss      Kontakt      Manual
                                                                                                                                               Copyright Aperir 2013