Start Partner Välfärd Om oss Kontakt Manual
Aperir Tellus Co.

Inloggning Konto Kontakter GEO-Staket Arbetsgrupper

             

                Portalen grupperar användarens kontakter i fyra grupper: Patienter, Kollegor, Anhöriga och

                Övriga. Automatiskt kommer dina patienter upp och vill du istället besöka någon av de övriga
                grupperna, gör du detta enkelt med ett klick med musen på bilden över vald grupp.

        Nu ska vi titta in lite grand i de tjänster som kan finnas runt en patient. Vi utgår ifrån den
        översta patientens bild.

              Först kommer en bild på patienten, om en sådan är infogad, annars ser du en anonym tecknad
              bild, enligt ovan, som endast indikerar kön på patienten. Om du ska använda en riktig bild på
              patienten, tänk på att du behöver patientens godkännande innan du gör detta.

              Den första symbolen efter bilden och under namnet på patienten, är vår alarm symbol. Genom
              att klicka på den så tar du dig till följande bild, som visar de olika typer av alarm som är kopplade
              till patienten.


              Alarm vyn är uppdelar i tre olika delar. Aktiva alarm, dvs alarm som just nu är aktiva och ingen har
              tagit tag i uppgiften. Nyliga alarm, visar alarm som nyligen aktiverats, men uppgiften att ta hand
              om larmet har utförts av någon. Samt en lista över samtliga alarm som är kopplade mot patienten,
              med möjlighet att editera de arbetsflöden som gäller för varje alarm.

              Man kan också i den här vyn, gå in och titta på äldre historik på patientens larm. Detta gör man
              genom att klicka på klockan och ordet Historik, uppe i högra hörnet. Följande bild visas:


              I Alarm historiken kan du se samtliga utlösta alarm och det är bara att längst ner i bilden stega
              sig fram och tillbaka i tiden, genom att klicka på siffrorna eller tangenterna längst ner i bilden.

              Tabellen visat i första kolumnen, vilken typ av alarm som utlösts, vilken prioritering Ni som
              organisation definierat för detta alarm på denna patient. Start tiden visar när alarmet utlöstes

              och stopp tiden, när någon tog hand om larrmet. Genom att klicka på den lilla pilen före typen

              av alarm, utvecklas bilden och samtliga aktiviteter som triggades av detta alarm visas, enligt:

              Under de utlösta alarmen kan du se arbetsflödeshistoriken.

               Vi går tillbaka till patientbilden enligt:

              Här väljer vi istället den andra symbolen som ser ut som en nätklädd glob. Den står för patientens

              GPS Spårning. Genom att klicka på symbolen, kommer vi till följande bild.

knappen "Redigera" för att ersätta den här texten med ditt eget innehåll. Formatera text genom att välja olika formatmallar från formatmallsväljaren på verktygsfältet. "Spara"-knappen sparar dina förändringar när du är klar.

Start      Partner      Välfärd      Om oss      Kontakt      Manual
                                                                                                                                               Copyright Aperir 2013