Start Partner Välfärd Om oss Kontakt Manual
Aperir Tellus Co.

Nyheter Vår Kvalitet Vår Miljö Aperir.net

_04_img_8506.jpgAperir Miljöpolicy

Aperir och vår personal jobbar hela tiden i agila processer och utnyttjar den teknik
vi jobbar med för virtuella möten som i sin tur minimerar miljöpåverkan. När vi reser så gör vi det med miljöpåverkan i åtanke och bokar tåg där det är möjligt, istället för flyg eller bil.

ü Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav, men har som mål att hela tiden överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.

ü Vi åtar oss att ständigt bli bättre på miljöarbete och minska företagets energiförbrukning/hitta nya mer miljövänliga alternativ och minimera transporter.

ü Att företaget skall arbeta i förebyggande syfte

ü Vi har som ambition att följa upp företagets faktiska miljöpåverkan, såsom energiförbrukning och utsläpp, att man skriver ut dubbelsidigt om man inte kan ha det i digital form.

ü Vi utbildar personalen i hur de kan ta mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.

ü Vi väljer miljöbilar, försöker minimera antalet resor och liknande.

ü Vi återvinner och sop sorterar då detta är möjligt, liksom säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.

ü Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.

ü Vi ställer också miljökrav på entreprenörer och leverantörer och försöker tillsammans med våra samarbetspartners utveckla lösningar inom miljöriktig teknik och resurshushållning.

ü Vi hjälper fastighetsägare att ta fram metoder att mäta och samla in data på energiförbrukning,
så vi alla ska bli bättre på att hushålla med energin, när vi ser hur mycket vi förbrukar.

ü Vi arbetar med att ständigt bli bättre på vårt miljöarbete

Miljoe.jpg

Start      Partner      Välfärd      Om oss      Kontakt      Manual
                                                                                                                                               Copyright Aperir 2013