Start Partner Välfärd Om oss Kontakt Manual
Aperir Tellus Co.

Inloggning Konto Kontakter GEO-Staket Arbetsgrupper

 
Du hittar din profil genom att klicka på den lilla vita nedåt pekande pilen bredvid ditt namn, längst upp till höger.
När du klickar på den dyker två val upp, profil och logga ut. Välj profil och nedanstående bild visas.

              I de generella uppgifterna, finns dina namn och epostuppgifter, ditt valda språk, tidszon, kön
              och  telefonnummer. Alla dessa kan ändras genom att du klickar på funktionen Redigera, längst
              ut till höger på raden för varje information.
              Längst till vänster under rutan, account settings (konto uppgifter), klickar vi nu på punkten mina
              verktyg. Följande bild visas då:

                 Vilka verktyg som du får arbeta med, beslutas av Er organisation och administreras av Er
                 systemadministratör. Vad du som användare kan göra här är framförallt, ändra ordningen
                 på verktygen. Detta gör du genom att med pekaren peka på ett av verktygen, hålla ner
                 vänster mus tangent och dra verktyget till den plats som du tycker passar dig bäst.
                 När du är färdig är det viktigt att du sparar förändringen.
                 Nu klickar vi på raden Bild i den lilla rutan, kontoinställningar.

              I den här vyn, så ändrar du eller lägger in din bild. Har du en bild och vill byta, är det viktigt att
             du först tar bort den befintliga, innan du klickar på knappen Välj fil. När du klickar på den knappen,
             flyttas du över till din dators filhanteringssystem, för att där välja fil (bild). När du valt filen klickar
             du på öppna eller infoga och flyttas då tillbaka till den här vyn. Genom att klicka på Skicka, flyttar
             du in den valda filen och du kan i bildrutan till höger beskåda resultatet. Är du inte nöjd, gör du om
             samma process igen och väljer en alternativ fil.

             För att gå vidare i användarmanualen, ska du klicka på Kontakter i menyn.

Start      Partner      Välfärd      Om oss      Kontakt      Manual
                                                                                                                                               Copyright Aperir 2013